Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Üdvözöljük az Insight Professional Hungary Kft. számára létrehozott webhelyen, amely elérhető a következő URL-címen: www.insightprofessional.hu

1. HOZZÁFÉRÉS A WEBHELYHEZ

A www.insightprofessional.hu webhelyet bárki használhatja, de egyes szolgáltatásait csak nagykorú személyek vehetik igénybe. Fiatalkorú személyeknek a jognyilatkozat adását igénylő szolgáltatások igénybevételéhez a jogi képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban nyomtatványok kitöltését kérhetjük. A valós helyzetnek megfelelően pontosan és őszintén töltse ki a szükséges információkat! Az információk megadása önkéntes, és mindig tájékoztatjuk Ön arról, hogy társaságunk milyen célokra és milyen feltételek mellett használja fel azokat.

www.insightprofessional.hu webhely vagy egyes részeinek eléréséhez személyes hozzáférési kódok használatára lehet szükség. Ilyenkor Ön felel a kódok bizalmas kezeléséhez és titokban tartásának biztosításához szükséges intézkedések megtételéért. A kódok bármikor megváltoztathatók. A kódokkal való visszaélés megakadályozása érdekében korlátozhatjuk a webhely vagy bizonyos részeinek elérésére irányuló kísérletek számát. Kérjük, tájékoztasson bennünket, ha a kódok jogosulatlan felhasználásról tudomást szerez.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Felhasználási Feltételekben ismertetett szabályok megsértése esetén a www.insightprofessional.hu weboldalhoz való hozzáférését felfüggesszük, amiről a haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.

A felhasználási feltételek során a következőkre törekszünk. Bár arra törekszünk, hogy a webhely szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a webhely elérhetősége.

2. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

www.insightprofessional.hu és annak minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja az Insight Professional Kft. A webhely létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért tilos az Insight Professional Kft. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a www.insightprofessional.hu webhelyet, vagy annak tartalmát hordozótól függetlenül bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célból felhasználni, sokszorosítani, illetve bemutatni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket a következő címre kell elküldeni: info(kukac)insightprofessional.hu

3. A WEBHELY HASZNÁLATA

Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.insightprofessional.hu felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik.

Ezenkívül felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk az Insight Professional Kft.  érdekkörén kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a webhelyen közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.

3.1 A felhasználó általános kötelezettségei

Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a webhelyet tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.
A webhely felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

  • becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;
  • a webhely felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;
  • reklámcélú tartalmak közzététele;
  • kiskorúakat veszélyeztető információk vagy tartalmak terjesztése;
  • a webhely felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.

3.2. Tartalom

A webhelyen szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók. Ön az első alkalommal elfogadja, hogy a webhelyet a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.

3.3 Online alkalmazások

A webhely alkalmazásokat is tartalmaz. Ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a hozzáférés idejére az Online Alkalmazások felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Ön elfogadja, hogy az Online Alkalmazásokat nem módosítja, nem alakítja át, nem sokszorosítja vagy nem terjeszti, vagy nem helyez el rajtuk semmilyen rajtunk kívül másra utaló tulajdonjogi jelzést vagy feliratot, illetve közvetlenül vagy közvetve sem használja fel azokat reklámcélokra.

Tilos más személyek képeit vagy műveit az ő külön hozzájárulásuk nélkül módosítani vagy terjeszteni. Tilos a mi előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül a webhelyen vagy annak bármely részén elhelyezett, az eszközzel/alkalmazással együtt kapott (különösen modelleket ábrázoló) tartalmakat módosítani, terjeszteni, illetve más módon közzé tenni (függetlenül attól, hogy azokat az eszközökkel/alkalmazásokkal módosították-e).

4. A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK

4.1 Általános rendelkezések

Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.

A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse a info(kukac)insightprofessional.hu e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.

4.2 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

Eltérő megjelölés hiányában a webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:63–6:64. § szakaszainak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak a Magyarországon általunk terjesztett termékek és szolgáltatások felsorolását jelentik.

4.3 Tanácsok és diagnosztikai eszközök

A webhelyen esetlegesen elérhető tanácsok és diagnosztikai eszközök egyszerű szimulációk, aminek szakértő tanácsadás a célja. A rendelkezésre bocsátott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvosi diagnózist, a klinikai konzultációt vagy az egészségügyi ellátást.

4.4 Hiperhivatkozások

A webhelyen található hiperhivatkozások idegenek által közzétett webhelyekre irányíthatják át Önt; mely idegen webhelyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a webhelyen a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket az idegen webhelyeket felkeresi-e.

 

5. WEBHELY ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, illetve azok MÓDOSÍTÁSA

Az Insight Professional Kft. honlapja és webáruháza szerzői jogvédelem alatt áll. Az Insight Professional Kft. kizárólagos tulajdonosa a weboldalán és webáruházán található bármely szövegnek, képnek, hanganyagnak, szoftvernek és más anyaghoz kapcsolódó szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A webhelyen található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a webhely minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni ezekbe a Felhasználási Feltételekbe.

Keresés