Ha Ön vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni Webshopunknak, kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen dokumentum elektronikusan kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre és megkötésre, így a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő/Felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

A vásárlás gomb megnyomásával a Megrendelő/Felhasználó elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és annak feltételeit elfogadta.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A https://insightprofessional.hu üzemeltetője és az Insight Professional termékek értékesítője:

Cégnév: Insight Professional Hungary Kft.
Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 33.
Képviselője: Székely Zsuzsanna, ügyvezető
Levelezési cím: 2600 Vác, Széchenyi u. 33.
Adószám: 25572564-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-181413
Nyilvántartásba vételi szám: 3582/2016/B

Telefon: +36 20 931-7627
E-mail: info(kukac)insightprofessional.hu

Insight Professional központi áruház: 2600 Vác, Széchenyi u. 33.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 8:00-16:00

Az Insight Professional Hungary Kft. a jogszabályok és engedélyek alapján csomagküldő tevékenységet folytathat, adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105690

Személyes áruátvétel az Insight Professional Hungary Kft. központi áruházban, a nyitvatartási idő alatt (8.00 és 17.00 óra között) történhet.

Megrendeléseket és vásárlásokat https://insightprofessional.hu  webshopban az év minden napjának 24 órájában meg lehet valósítani, de a kiküldés csak munkanapokon történik.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, az Insight Professional Hungary Kft. jogosult jelen ÁSZF-et időkorlátozás nélkül egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján történő nyilvánosságra hozataltól, annak közzétételétől hatályos, visszamenőleg nem érvényes és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató az insightprofessional.hu webáruház-szolgáltatást biztosítja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

Az insightprofessional.hu webáruházban elektronikusan tett megrendelések az Insight Professional Hungary Kft.-hez érkeznek, aki ezt elektronikus úton igazolja vissza, és a szükséges, rendeléssel kapcsolatos információkat is törekszik elektronikus úton elküldeni a vásárló részére.

 • A rendelés leadása előtt a Megrendelő/Felhasználónak lehetősége van adatainak módosítására, akár többszöri esetben is.
 • A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül.
 • A vásárló Megrendelő/Felhasználó megrendelésének elküldésével automatikusan elfogadja az Insight Professional Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételeit.
 • Az Insight Professional Hungary Kft. minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az insightprofessional.hu oldalain megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A termékekhez tartozó leírások, jellemzők nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, annak pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A felhasználó teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért.
TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

A Megrendelő/Felhasználó az Insight Professional Hungary Kft. tulajdonában és üzemeltetése alatt álló Weboldalon közzétett vegyi áru termékeket, fodrászati eszközöket, kellékeket (a továbbiakban: Termékek) – sikeres regisztráció után – online, a Weboldalon közzétett, visszavonásig érvényes áron – webshop bruttó ár – vásárolhatja meg. Felhasználó a Termékekből árufajtára és mennyiségre vonatkozó korlátozás nélkül vásárolhat. Az Insight Professional Hungary Kft. a Megrendelő/Felhasználó által kiválasztott Termékeket becsomagolja, és megküldi, leszállítja és arra különböző fizetési lehetőséget biztosít (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás). 

SZERZŐDŐ FELEK:

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre, magyar nyelven:

 • Insight Professional Hungary Kft., a  továbbiakban, mint Szolgáltató (adatait lásd fentebb)
  és
 • A Megrendelő/Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő/Felhasználó.
   
RENDELÉSI FELTÉTELEK

A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a termék vásárlási felülete tartalmaz tájékoztatást.

webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót. A szállítási költség és az utánvétel költsége minden esetben a vásárlót terheli, ezeket a feltüntetett fogyasztói árak nem tartalmazzák. A termék kiszállításával kapcsolatosan felmerülő pontos költségről, illetve annak számítási módjáról a Megrendelő/Felhasználó a szerződés megkötését megelőzően pontos tájékoztatást kap.

A webáruházban kereskedők, professzionális szakemberek és lakosság is vásárolhat.
Kereskedő és szakember vásárlóinknak először el kell végeznie webáruházunkban az általános regisztrációt, majd ezután el kell végeznie a professzionális kereskedői vagy szakmai regisztrációt.

Az ilyen vásárló kizárólag fodrásztevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás, aki, amely kizárólag Magyarországon folytatott fodrászati tevékenységével, valamint ezzel szorosan kapcsolatba hozható gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz.

A Megrendelő/Felhasználó jogosultságát az Insight Professional Hungary Kft. jogosult ellenőrizni, valamint annak igazolására megfelelő dokumentumokat kérni. Az Insight Professional Hungary Kft. jogosult a valótlan adatokat állító személyt a Weboldal használatából kizárni, valamint a beérkező megrendelés teljesítését megtagadni.

Lakossági vásárlás előzetes regisztráció nélkül is lehetséges. Amennyiben Ön lakossági vásárló és regisztrál, ezzel megkönnyíti a későbbi vásárlásait, mert a regisztrációval már csak be kell jelentkeznie és a webáruház megjegyzi az adatait.

Kérjük, adatainak megadása során körültekintően járjon el, mert a hibásan megadott adatok megnehezíthetik a kommunikációt és sikertelenné tehetik a vásárlást.

RENDELÉSI EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A regisztrációkor Megrendelő/Felhasználó köteles felhasználónevet, e-mail címét és egyéni, titkos jelszót megadni. Ezen kívül a kereskedő és szakember  Megrendelő/Felhasználó az Insight Professional Hungary Kft. által nyújtott Szolgáltatás teljesíthetősége érdekében köteles számlázási adatokként megadni nevet/cégnevet, telefonszámot, várost (települést), irányítószámot, valamint utca nevet és házszámot. Amennyiben a szállítási cím, ahova a megrendelt Termékeket Felhasználó kiszállítani rendeli, eltér a számlázási címben megadott adatoktól, akkor szállítási címként köteles megadni nevet/cégnevet, várost (települést), irányítószámot, utca nevet és házszámot. A szállítási cím kizárólag Magyarország területén belüli cím lehet. Felhasználó a regisztrálással kijelenti, hogy az általa megadott adatok/cégadatok a valóságnak megfelelnek. A Megrendelő/Felhasználó a megadott adatok/cégadatok változását köteles haladéktalanul jelezni az Insight Professional Hungary Kft. részére, az adatváltoztatásra rendszeresített weboldalas felületen. Ezen rendelkezések megsértése esetén az Insight Professional Hungary Kft. jogosult a Megrendelőt/Felhasználót a felhasználói körből kizárni, illetve a Felhasználót az okozott kár megtérítésére kötelezni.

A sikeres regisztráció érdekében, a fenti adatok kitöltését, az ÁSZF elfogadására irányuló nyilatkozat megtételét követően az Insight Professional Hungary Kft. a regisztráló látogató részére, az általa megadott e-mail címre a regisztráció sikeres megtörténtéről értesítést küld. Az értesítő e-mail-ben szereplő link aktiválásával a regisztráció sikeresen befejeződik, ezt követően a regisztráló látogató Megrendelő/Felhasználóvá válik, amely időponttól a Szolgáltatás igénybevételére jogosultságot szerez. Jelen regisztrációs folyamat bármelyik lépcsőjének elhagyásával a regisztráció nem válik sikeressé.

Az Insight Professional Hungary Kft. Megrendelő/Felhasználó részére biztosítja, hogy mind a regisztrációkor, mind azt követően a megadott adataiban történő változást az adatok módosításával megjelenítse, egyben Megrendelő/Felhasználó vállalja, hogy az adataiban történő változás esetén az adatait a valóságnak megfelelően a Weboldalon haladéktalanul módosítja.

Felhasználó az ÁSZF-et, valamint az „Adatvédelmi tájékoztatót”, annak elolvasása és megértése után, az erre rendszeresített rubrika kijelölésével elfogadja.

A Weboldalon történő regisztrációval, jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Insight Professional Hungary Kft. a Weboldalon megrendelhető Termékekkel és Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, az Insight Professional Hungary Kft. által meghirdetett akciókról értesítéseket küldjön a Megrendelő/Felhasználó számára a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre.

TOVÁBBI ALAPVETÉSEK:
 • A Termékek weboldalon közzétett ellenértéke az áfa összegét tartalmazza.        
 • Ha az adott termékből nincs akkora készlet, melyet Ön szeretne rendelni, webáruházunk jelzi azt és kéri Önt, hogy módosítsa rendelését.
 • Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, munkatársunk haladéktalanul értesíti Önt, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautaljuk az Ön számára, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 • Részteljesítés esetén munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot és kizárólag az Önnel történt egyeztetés és beleegyezés után teljesítünk.
 • Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy egészének visszautasítására. Ez esetben haladéktalanul értesítjük Önt.
 • Egyes termékeknél a színválaszték a képi megjelenítés, a monitorbeállítás, a videokártya, a képfeldolgozás függvényében csak tájékoztató jellegűek lehetnek, hiszen a képalkotó eszközök eltérő kalibrálása miatt a valóságtól árnyalatban eltérhetnek. (A színeltérésből adódó, ellenőrizetlen felhasználásért felelősséget nem vállalunk.)
 • Az Insight Professional Hungary Kft. nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
RENDELÉS FELDOLGOZÁSA:
 • A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik.
 • Ön hétköznap a fenti időintervallumtól eltérően, illetve szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is leadhat rendelést, melyeknek feldolgozására csak az azt követő munkanapon kerül sor.
 • A megrendelést minden esetben elektronikusan visszaigazoljuk.
 • Általános teljesítési határidő 1-2 munkanap.
 • A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.
RENDELÉS MENETE:

Tegye a kosárba a megvásárolni kívánt terméket, webáruházunk kijelzi Önnek, hogy ez a termék bekerült az Ön kosarába.

 1. Amennyiben további terméket szeretne megnézni vagy megvásárolni, úgy kattintson a „Folytatom a vásárlást” gombra.
 2. Amennyiben menet közben meg szeretné nézni kosara tartalmát, úgy kattintson a jobb felső sarokban lévő kosár feliratra. Itt még tud a megrendelés termékein változtatni (törölni, újat beletenni, mennyiségen változtatni). Itt láthatja eddigi megrendelésének értékét is részletezve.
 3. Amennyiben a kosárban van és folytatni kívánja a vásárlást, úgy nyomja meg a „Folytatom a vásárlást” gombot. Amennyiben már nem vásárol több terméket, úgy nyomja meg a „Tovább a pénztárhoz” gombot.
 4. A pénztárnál, amennyiben még nem regisztrált, lehetősége van regisztrálni vagy, ha nem szeretne regisztrálni, kérjük, töltse ki számlázási és szállítási címét. (Regisztrált és belépett felhasználóknak webáruházunk ezeket az ablakokat automatikusan kitölti, de természetesen az itt szereplő adatokat módosítani tudja.)
 5. A pénztárnál kérjük, válassza ki a szállítási és fizetési módot is.
 6. Amennyiben a pénztárnál veszi észre, hogy még szeretne módosítani megrendelésén, kérjük, menjen át a kosárba, ahol ezt meg tudja tenni.
 7. Amennyiben mindent rendben talál, nyomja meg a „Megrendelés” gombot.
 8. Megrendeléséről e-mailben hamarosan visszaigazolást kap. A megrendelés összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza, mely magában foglalja a szállítási költséget és az utánvét díját is.
 9. A szállítás teljesítéséről munkatársunk küld Önnek értesítést.
RENDELÉS TELJESÍTÉSE:

1.      Személyes áruátvétel

Cím: Insight Professional központi áruház – 2600 Vác, Széchenyi u. 33.

Személyes áruátvétel csak a nyitvatartási időn belül 8.00 és 15.00 óra között lehetséges, a rendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 15. napon rendelését előzetes értesítés nélkül automatikusan töröljük, amennyiben átvételre addig nem került.

Személyes áruátvétel esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • készpénzes fizetés: csomag átvételével egyidejűleg az Insight Professional központi áruházában (lehetőség van a készpénz helyett bankkártyával is fizetni a helyszínen, ebben az esetben is a fizetési módokban a készpénz opciót válassza a webshop pénztáránál, a bankkártyás fizetési igényét pedig az áruházban fizetéskor kell jelezni).     

2.      Futárszolgálat 

Webáruházas megrendelések kiszállítását alapvetően a GLS futárszolgálat végzi, de teljesítheti ettől eltérő futárszolgálat is. Ebben az esetben a számla a csomagban található. Kérjük, minden esetben a csomagot kézbesítéskor a futár előtt nyissa fel, vizsgálja meg és győződjön meg tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Az esetlegesen a terméken észlelt sérülés esetén kérje a futárt, hogy erről jegyzőkönyvet vegyen fel a sérülés pontos megjelölésével. Amennyiben a terméket így nem fogadja el, kérjük, adja vissza az Ön által is aláírt jegyzőkönyvvel a futárnak. Utólagos reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A csomagokat futárszolgálatunk munkanapokon, 8 és 17 óra között teljesíti. Szállítási címként kérjük, olyan címet jelöljön meg, amikor ebben az időben a megadott címen tartózkodik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy futárszolgálatunk a csomag kézbesítését kétszer kísérli meg az Ön számára, az át nem vett csomagot ezután az Insight Professional Hungary Kft. részére visszaszállítja. Ebben az esetben a szállítási költséget az Insight Professional Hungary Kft. a megrendelőre terheli!

Futárszolgálattal történő szállítás esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • utánvétes fizetés: csomag átvételével egyidejűleg a futárszolgálatnak
 • előre utalás az Insight Professional Hungary Kft. OTP Banknál vezetett számlaszámára: OTP Bank Zrt 11742094-21162950-00000000. Ebben az esetben kérjük, a megrendelés számát az utaláson feltüntetni, melyet a visszaigazoló e-mailben talál.

Szállítási díjtételek

Az Insight Professional Hungary Kft. szállítási tarifája Magyarország területére a webáruházon keresztül leadott megrendelések kiszállítására vonatkozóan futárszolgálattal történő rendelés előre utalás 1950 Ft, utánvét esetén 2640 Ft.

Szavatosság

Az Insight Professional Hungary Kft. a Weboldalon keresztül rendelhető Termékek tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A Termékeknek rendelkezniük kell az Insight Professional Hungary Kft. által adott, vagy a Weboldalon hozzáférhetővé tett leírásban szereplő, és az általa a szakmai tudással és képzéssel rendelkező Megrendelő/Felhasználónak esetlegesen mintaként bemutatott termékben szereplő tulajdonságokkal.

Az Insight Professional Hungary Kft. a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Az Insight Professional Hungary Kft. hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, kivéve, ha a hiba a szállítás (fuvarozás) következménye. Felhasználó a hibás teljesítéskor kifogást terjeszthető elő, kifogását az Insight Professional Hungary Kft. bármely elérhetőségén, írásban, az alábbi módon közölheti:

 • Megrendelő/Felhasználó elsősorban szavatossági igényként kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választás szerinti kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy ha a választott szavatossági igény a másik szavatossági igénnyel szemben az Insight Professional Hungary Kft. aránytalan többletköltséget eredményezne. Az Insight Professional Hungary Kft. a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül, a Megrendelő/Felhasználónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz.
 • A Megrendelő/Felhasználó a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül, bármely elérhetőségén írásban, a rendelésre és a kiállított számlára hivatkozással köteles kifogását előterjeszteni.

Egyebekben is a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Csere, illetve visszavételi lehetőség

Az Insight Professional Hungary Kft. online vásárlás esetén 14 napos csere, illetve visszavételi lehetőséget biztosít.

A csere, illetve visszavétel feltétele: a termék csak és kizárólag az eredeti sértetlen csomagolásában, az összes tartozékkal, kiegészítővel, garanciális és egyéb okmányokkal kerülhet visszaküldésre, illetve minden a fentiekkel kapcsolatos költséget a vevő vállal (szállítás, utánvét, adminisztráció). Sérült, hiányos vagy használt terméket nem áll módunkban visszavenni. Az áru vételárát a visszaszolgáltatást követő 30 napon belül térítjük vissza.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az INSIGHT PROFESSIONAL HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2600 Vác, Széchenyi utca 33.

adatkezelő által az insightprofessional.hu / https://insightprofessional.hu / felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, email címe, telefonszáma, számlázási cím adatok, szállítási cím adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Garancia

Az Insight Professional Hungary Kft. szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003 (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.

Elállási jog

Online vásárlás esetén a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni  14 munkanapon belül.

Ön attól a naptól számított  14 napos határidőn belül  jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől, amelyen a terméket a fuvarozótól Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy átveszi. Több termék vagy több tételből álló termék szolgáltatása esetén a határidő aznap jár le, amikor az utolsó terméket vagy az utolsó tételt a fuvarozótól átvették.

Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Amennyiben elállási jogával élni kíván elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre az Insight Professional Hungary Kft. felé (E-mail: info(kukac)insightprofessional.hu vagy 2600 Vác, Széchenyi u. 33.). Amennyiben levelét postai úton juttatja el részünkre, kérjük ajánlottan tegye, mert az ajánlott levél szelvényével tudja igazolni a postára adás dátumát.

Elállási jogát határidőben gyakorolja, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszavételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetés móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ez körülbelül ugyanakkora költséget jelent az Ön számára, mint az Ön rendeléséhez kapcsolódó teljesítéskor felmerült szállítási költség, függetlenül attól, hogy ezt Ön vagy az Insight Professional Hungary Kft. állta.

Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként az Insight Professional Hungary Kft. elengedett a házhoz szállításkor.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette vagy a használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, elállási joga nem illeti meg.

Az Insight Professional Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy az elállás jogán visszaküldött csomagok kibontását és a benne lévő termék vizsgálatát – a beérkezést követően – kamerával rögzítse. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Elállási jog korlátai: 

Kifejezetten felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy elállási jogukat nem gyakorolhatják olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, mely rendelkezés kiterjed valamennyi kozmetikai termékünkre, dezodorok, masszázsolajok.

Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta illetve hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében.

Elállási jog nem gyakorolható a jogszabály rendelkezései alapján az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Megrendelőre/Felhasználóra vonatkozó egyéb rendelkezések
Megrendelő/Felhasználó a Weboldal használata, valamint a Szolgáltatás megrendelése, az ajánlat tétele során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. A Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre, valamint Felhasználó az ajánlatot valós igényeinek megfelelően köteles megtenni.

Megrendelő/Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik az Insight Professional Hungary Kft.-vel szemben az Insight Professional Hungary Kft. által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet az Insight Professional Hungary Kft. a Weboldal Megrendelő/Felhasználó által történt jogellenes használata, valamint az olyan kárért, amelyet a Megrendelő/Felhasználó csalárd, megtévesztő magatartása okozott.

Felhasználó az Insight Professional Hungary Kft.. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben az Insight Professional Hungary Kft. tudomására jut bármilyen, a Megrendelő/Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Megrendelő/Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

A Megrendelő/Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó felhasználói azonosítóját titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ahhoz ne férjenek hozzá.

Jelen ÁSZF-ben foglalt írásbeli nyilatkozatok a Megrendelő/Felhasználó, valamint az Insight Professional Hungary Kft. által megadott e-mail címen vagy egyébként postai úton tehetőek meg.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: info(kukac)insightprofessional.hu

Insight Professional központi áruház: 2600 Vác, Széchenyi u. 33.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 8:00-15:00

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) az Insight Professional Hungary Kft. azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Insight Professional Hungary Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadja.

Az Insight Professional Hungary Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt az Insight Professional Hungary Kft. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Insight Professional Hungary Kft. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Insight Professional Hungary Kft.-vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
Internetes elérhetőség: www.nfh.hu

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet az Insight Professional Hungary Kft. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488 21 86 
Telefon: +36 1 488 21 31

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.