Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

1.      Általános rendelkezések

Az Insight Professional Hungary Kft. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Insight Professional Hungary Kft. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az Insight Professional Hungary Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az Insight Professional Hungary Kft. honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

A https://insightprofessional.hu üzemeltetője és az Insight Professional termékek értékesítője:

Cégnév: Insight Professional Hungary Kft.
Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 33.
Képviselője: Székely Zsuzsanna, ügyvezető
Levelezési cím: 2600 Vác, Széchenyi u. 33.
Adószám: 25572564-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-181413

továbbiakban: Insight Professional által működtetett weboldal. Az Insight Professional Hungary Kft. az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a https://insightprofessional.hu  weboldal látogatása, a weboldalon szükséges regisztráció, valamint az Insight Professional Hungary Kft. által nyújtandó szolgáltatás igénybevétele során feltöltésre kerül.

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a felhasználónév, jelszó, név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, tevékenységet igazoló szám/kód.

Közérdekű adatnak minősül minden adat, amely az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében van, valamint a tevékenységre vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Közérdekből nyilvános adatnak minősül minden olyan, a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az Insight Professional Hungary Kft. olyan adatkezelő, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, az adatokon végzett műveleteket vagy műveletek összességét, így az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, továbbítását, törlését és megsemmisítését, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozását végzi.

Az Insight Professional Hungary Kft. kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a www.insightprofessional.hu weboldal látogatottsága számszerűsíthető legyen, a szolgáltatást igénybe vevő felhasználóival fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében együttműködhessen, továbbá felhasználókat a szolgáltatás szorosan egyéb lényeges körülményeiről teljes körűen tájékoztathassa.

Az Insight Professional Hungary Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról és a tőle elvárható minden olyan intézkedést megteszi, ami védi a regisztráció/belépés során megadott személyes adatokat az illetéktelen és jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől.

Az adatbázis esetleges sérülése, megsemmisülése esetén az Insight Professional Hungary Kft. semminemű felelősséget nem vállal az ebből eredő károkért. Nem vállal továbbá felelősséget más által szolgáltatott valós vagy valótlan adatokért.

Jelen adatvédelmi tájékoztató az Insight Professional Hungary Kft. ÁSZF-ével összhangban, annak szerves részét képezi. Az ÁSZF elfogadására tett nyilatkozattal regisztrált felhasználó jelen adatvédelmi szabályokat elfogadja, tudomásul veszi, a regisztrációkor megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

2. Regisztrált felhasználók

2.1. Adatkezelés

Az Insight Professional Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a weboldalon regisztráló felhasználó, a hozzákapcsolható, alábbi adatokat megadja:

 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mail cím
 • név/cégnév
 • lakcím/székhely
 • telefonszám
 • adószám
 • tevékenységet igazoló szám/kód

A regisztrált felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. A fenti adatok megadásával, valamint a regisztrációkor történő ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató kifejezett elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy adatait az Insight Professional Hungary Kft. az általa nyújtandó szolgáltatás teljesítése, a szolgáltatással kapcsolatos jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, illetve a felhasználóknak az együttműködés és a szolgáltatás egyéb lényeges körülményeiről történő teljes körű tájékoztatása céljából felhasználhassa és kezelje; valamint az adatokat az Insight Professional Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatással összefüggésben tárolhassa.

Az adatkezelés célja: az Insight Professional Hungary Kft. az általa nyújtandó szolgáltatás teljesítése, a szolgáltatással kapcsolatos jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, illetve a felhasználóknak az együttműködés és a szolgáltatás egyéb lényeges körülményeiről történő teljes körű tájékoztatása, felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétele. Az adatokat az Insight Professional Hungary Kft. kizárólag az alábbi adatkezelés, adatgyűjtés céljából használja fel:

 • megrendelések teljesítése esetén a vásárló gyorsabb, egyszerűbb beazonosítása, kiszolgálása érdekében történő adatkezelés
 • a megadott adatok alapján érdeklődésének megfelelő információs anyagok, tájékoztatók, konkrét ajánlatok, akciós kiadványok küldése elektronikus úton (hírlevél, DM-levél, SMS-értesítő)
 • nyereményjátékokkal kapcsolatos értesítés és adatkezelés céljából
 • személyre szóló ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés
 • szállítási és egyéb szerződések készítése céljából történő adatkezelés
 • törzsvásárlói program vagy egyéb tagsággal kapcsolatos értesítések
 • termékfelmérések, egyéb kérdőívek formájában megadott adatok kezelése
 • marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának fokozására irányuló adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a regisztrációkor az ÁSZF és jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásakor tesz meg. (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a weboldal Insight Professional Hungary Kft. által történő üzemeltetéséig, vagy a regisztrált felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig.

2.2. Elektronikus hirdetések

A felhasználók adataik megadásával kifejezett hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Insight Professional Hungary Kft. a megadott elektronikus elérhetőségeken (e-mail) elektronikus hirdetésekkel, gazdasági reklámokkal is közvetlenül felkereshesse. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható.

Előfordulhat, hogy egyes felhasználók, a megadott adataiktól, illetve aktivitásuktól függően más és más hirdetést kapnak.

Az adatkezelés célja: az Insight Professional Hungary Kft. keretében, azzal összefüggésben elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével gazdasági reklámok célzott küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a regisztrációkor az ÁSZF és jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásakor tesz meg. (2001. évi CVIII. tv. 13/A.§ (4) bekezdés, 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés).

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, az Insight Professional Hungary Kft. által történő weboldal üzemeltetéséig, valamint a felhasználók részére megküldött elektronikus hirdetés, gazdasági reklám végén található, azok további megküldésének visszavonására vonatkozó link aktiválásáig, vagy a regisztrált felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig.

2.3. Adattovábbítás

Az Insight Professional Hungary Kft. a felhasználók regisztrációkor megadott nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét (szállítási címét), telefonszámát, az Insight Professional Hungary Kft. által nyújtandó szolgáltatás teljesíthetősége és a szolgáltatás igénybevételének azonosítása céljából, az Insight Professional Hungary Kft.-vel szerződéses viszonyban álló DPD Futárszolgálat részére, a felhasználók ÁSZF-ben adott hozzájáruló nyilatkozata alapján átadja, továbbítja.

Az adattovábbítás célja: az Insight Professional Hungary Kft. által nyújtandó szolgáltatás teljesíthetősége és a szolgáltatás igénybevételének azonosíthatósága.

Az adattovábbítás jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a regisztrációkor az ÁSZF és jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásakor tesz meg. (2011. évi CXII. tv. 8.§ (1) bekezdés).

Az adattovábbítás időpontja: az Insight Professional Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatás megkezdésének időpontjában.

Adatvédelmi okokból a feltöltött személyes adatokat az Insight Professional Hungary Kft. a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül az Insight Professional Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatással összefüggésbe nem hozható harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, azokat nyilvánosságra nem hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása az Insight Professional Hungary Kft. jogszabályi kötelezettsége.

3. Adatbiztonság

Az adatbiztonság érvényesülésének követelménye az Info tv. egyik lényeges alapelve, amelynek érvényre juttatását az Insight Professional Hungary Kft. mindenekelőtt szem előtt tartja. Az Insight Professional Hungary Kft. az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelően ésszerű intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés és megsemmisülés ellen.

Az Insight Professional Hungary Kft. köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Insight Professional Hungary Kft. az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen, valamint vállalja, hogy a Felhasználó rögzített adatait 3. személy részére jogosulatlanul nem adja ki. Az Insight Professional Hungary Kft. a törvénybe foglalt kötelező előírásokat az adatok bizalmasságának, sértetlenségének, és a rendelkezésre állásának szervezési (humán, jogi), és technikai (fizikai, logikai) védelmével valósítja meg.

4. A kezelt adatok köre

A Felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és/vagy felhasználói név, jelszó, egyéni azonosító kód, szállítási cím, telefonos elérhetőség. A Felhasználó döntése alapján megadott látható és mások számára nem látható adatok. A rendszer használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A szerveren anonim adatok rögzítésére is sor kerül, melyek többek között a hivatkozó weboldal címe, az oldal elhagyását követően felkeresett oldal címe, valamint a regisztrálatlan látogatók IP címe. Mindeközben személyes adatok rögzítésére nem kerül sor.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő mindaddig rögzíti, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Jelen pontban ismertetett adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket az Insight Professional Hungary Kft. fogadja.

a) Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve személyes adat helyesbítése iránti kérelem

A Felhasználó az Info tv. 14.§-ának megfelelően tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését is. Az erre irányuló kérelmet az Insight Professional Hungary Kft. postai, illetve elektronikus elérhetősége útján írásban fogadja. A Felhasználó kérelmére az Insight Professional Hungary Kft.  tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Insight Professional Hungary Kft.  a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ha az adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, a Felhasználó az Info tv. 14.§-a alapján kérheti adatainak helyesbítését.

b) Személyes adat törlése iránti kérelem

Az Insight Professional Hungary Kft. a személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes, továbbá ha a Felhasználó azt az Info tv. 14.§ c.) pontja alapján kéri, ha az hiányos vagy téves (és ezen állapot jogszerűen nem orvosolható), illetőleg ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el. Amennyiben az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közölnie kell az elutasítás ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatni köteles a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

c) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Insight Professional Hungary Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságának kérdésében döntést hoz, melyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelő tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó a döntés közlésétől, illetőleg az adatkezelő rendelkezésére álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

d) Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén, továbbá a c) alpontban ismertetett esetben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés jogszabálynak történő megfelelését az adatkezelőnek kell bizonyítania.

e) Kártérítés

Az adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, valamint ha ugyanezen magatartásával a Felhasználó személyiségi jogait sérti, a Felhasználó sérelemdíjat követelhet.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6. Elektronikus hirdetések küldésének megvonása, Regisztráció törlése

Az Insight Professional Hungary Kft., mint a weboldal üzemeltetője és mint adatkezelő biztosítja felhasználók számára a lehetőséget, hogy a külön erre a célra rendszeresített felületen mind az elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok megküldésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, így az elektronikus hírlevelek további küldését megtiltsa, valamint a felhasználó regisztrációjának törlése iránti kérelmét előterjeszthesse.

Felhasználók az elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok részére történő megküldéséhez megadott hozzájárulását úgy vonhatja vissza, hogy a részére megküldött elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok végén található link aktiválásával megteszi ez irányú nyilatkozatát.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a www.insigtprofessional.hu internetes lapot. Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Az Insight Professional Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására.

A www.insightprofessional.hu weboldalra feltöltött személyes adatok kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • Az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával automatikusan elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Keresés